Anasayfa » Dökümanlar » EPS Köpük Nedir? » Türkiye’de ve Dünyada EPS Pazarı
Türkiye’de ve Dünyada EPS Pazarı

1950’li yıllarda Almanya’da Styropor ismi ile
Alman BASF firması tarafından geliştirilen
EPS, kısa sürede tüm dünyada kullanılmaya
başlanmıştır. 1960’ların baþından itibaren
ülkemizde de üretilmektedir.
Sahip olduðu üstün yalıtım özelliði ve
ekonomikliği, hızla yayılmasının en önemli
nedenleridir. 1960–1986 yılları arasında
ülkemizdeki tüketim yıllık bin ton civarında
iken 1986’da aniden 5 bin ton/yıl olmuþ,
1995’te 8–10 bin ton/yıl’a yükselmiþ, 2000
yılında ise 30 bin ton tüketim gerçekleþmiþtir.
Bugün bütün dünyada 2.2 milyon ton EPS
kullanılmaktadır. Fransa ve Almanya gibi
ülkelerde yıllık tüketimin 100–150 bin ton
olduðu düşünülürse, iklim bölgemiz ve
nüfusumuz dikkate alındıðında, ülkemizdeki
tüketimin oldukça düşük kaldığı görülmektedir.

Galeri
.
ARAMA