Anasayfa » Dökümanlar » EPS Köpük Nedir? » EPS Teknik Özellikleri
EPS Teknik Özellikleri

EPS levhaların ısı iletkenliði hesap deðeri
0.033 W/mK ile 0.040 W/mK arasında deðişir.
Yoðunluk arttıkça ısı iletkenliði azalır.

Bazı ısı yalıtım malzemeleri, uzun süreli yük
altında kalınlıklarında azalma gösterirler ve
bu sebeple zamanla ısıl dirençleri azalır. Bazı
ısı yalıtım malzemelerinde ise köpük
oluşturmak için kullanılan ve ısı iletkenliði
düşük olan şişirici gazın malzemeden yavaş
bir şekilde uzaklaşması sonucu, başlangıçta
düşük olan ısı iletkenliði zamanla artar ve
dolayısı ile bu malzemelerin ısıl dirençleri
kullanım sırasında zamanla azalır.

EPS ısı yalıtım levhalarının üretiminde
kullanılan şişirici gaz, hava ile çok hızlı bir
şekilde yer deðiştirdiði için, EPS ısı yalıtım
levhalarının ısı iletkenlikleri, üretimi takiben
nihai deðerine ulaşır ve zamanla kötüleşmez;
uygulamanın gerektirdiði yoðunluklarda
kullanıldıkları zaman kalınlıklarında da ısıl
direncini etkileyecek bir değişim görülmez.
EPS ısı yalıtım levhalarının ısı iletkenliklerinin
ve ısıl dirençlerinin kullanım ömrü boyunca
sabit kalması, en önemli avantajlarıdır

EPS’nin önemli özelliklerinden biri de kısa ve
uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği
mekanik dayanıklılıktır. EPS ısı yalıtım
levhalarının mekanik özellikleri, bir binada
normal şartlarda karşılaşılabilecek mekanik
etkilere başarı ile dayanabilecek yeterliliktedir.
Isı yalıtım malzemelerinde, kalınlığın belli bir
değerden fazla azalması, malzemenin ısıl
performansının kabul edilemez düzeyde
bozulmasına sebep olur. Bu sırada malzeme
yük taşısa bile, ana görevini yerine getiremez.
Bu sebeple ısı yalıtım malzemelerinde, basınç
dayanımı değil, %10 deformasyondaki (Yani
kalınlıkta %10 azalma meydana geldiğindeki)
basınç gerilemesi esas alınır. Bu değere %10
deformasyondaki basınç gerilemesi denir.
simgesi ile gösterilir. EPS levhaların
özellikleri yoğunluğa bağlı olarak değişir.

Galeri
.
ARAMA